Osynlig tandställning

Många undviker tandreglering för att de inte vill gå med metall fullt synlig på tänderna under en längre tid. Därför har vi valt att arbeta med tandställning på insidan. Vi arbetar med den senaste generationen som framställs individuellt för just Dina tänder. Till fördelarna hör en betydligt kortare invänjningsperiod och ett bättre slutresultat jämfört med en traditionell tandställning som arbetar från insidan.

Tandställning på insidan fungerar bra för de flesta bettfel och åldrar. Man bör dock ha alla permanenta tänder. Behandlingstiden är jämförbar med vanlig tandställning. Tekniken är ungefär dubbelt så dyr som vanlig tandställning.

För en mer detaljerad prisbild kontakta oss för att boka en konsultation eller gå in på vår hemsida.

Prislista Tillbaka